Adresas: 
I. Kanto al. 7A, Vilnius
Tel.: 5-250 5715

Internetinė svetainė: 
http://goo.gl/fLRzHO

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lenkų, lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos, projektai, veikla
Darželis vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Vaikai ugdomi vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis“ ir priešmokyklinio ugdymo programa. Programa skirta vaikams nuo 1 – 5(6) metų.

Lopšelis – darželis vadovaudamasis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, valstybinėmis ugdymo programomis, norminiais teisės aktais, bei sukaupta įstaigos patirtimi, dirbant pagal ikimokyklinio vaikų ugdymo programą „Vėrinėlis“ rengia ikimokyklinio ugdymo programą.
 
Lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“ daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriose sudarytos sąlygos skleistis auklėtinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas. Organizuojami įvairūs renginiai grupėse, išvykos, ekskursijos.

Popgrupė „Šypsenėlė“ – vadovė Ilona Linkevičiūtė. Užsiėmimų metu lavinami vaikų vokaliniai sugebėjimai, ugdomi muzikiniai gabumai, vaikai įtraukiami į muzikinę darželio veiklą. Būrelis siekia išsaugoti ir išugdyti vaiko širdyje slypinčią muziką, moko klausyti, vertinti ir mylėti muziką.
Jau tradicija tapo „Biovelos“ iniciatyva motinos dienos proga pasveikinti visas Lietuvos mamas ir kasmet dovanoti joms šventinį žvaigždžių koncertą „Tau, mama“. Lietuvos vaikų darželiai buvo pakviesti nufilmuoti įspūdingiausią sveikinimą mamoms, kurį norėtų pristatyti visai Lietuvai koncerte „Tau, mama!“.

Savo galimybes šiame projekte išbandė net 150 Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų, iš kurių buvo atrinkta tik 10. Tarp laimingųjų buvo lopšelis – darželis „Pilaitukas“.